///

Τα 10 οικονομικά μέτρα στήριξης εργαζόμενων και επιχειρήσεων

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορωνοϊό, και εφόσον τεθούν σε αναστολή σύμβαση εργασίας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Περισσότερα