/

Βιωματικό Εργαστήρι: Τρίτη Ηλικία & Ψηφιακές Συναλλαγές

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ασφαλούς χρήσης χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών από τους ηλικιωμένους δια μέσου της πρακτικής εξοικείωσής τους με τη χρήση αυτών των προϊόντων.

Περισσότερα