/

Πιστώθηκαν 4 εκατ.€ στον δήμο Καρδίτσας για τους πολίτες που επλήγησαν

Τα χρήματα έχουν, ήδη, πιστωθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον λογαριασμό του δήμου και ζήτησε να δοθούν στους πολίτες άμεσα, χωρίς γραφειοκρατία.

Περισσότερα