/

Έναρξη μαθημάτων στα σχολεία – Τέλος η μπάλα στα διαλείμματα

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη είναι 15 άτομα και σε περίπτωση που τα τμήματα είναι μεγαλύτερα θα χωρίζονται σε υποτμήματα με εκ περιτροπής εκπαίδευση.

Περισσότερα