/

Πριν τις 29 Ιουνίου ανοίγουν τα γυμναστήρια της χώρας

Ο Υφυπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους των γυμναστηρίων ότι θα έχουμε την ακριβή ημερομηνία λήξης της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των γυμναστηρίων πριν από τις 29 Ιουνίου.

Περισσότερα