/

Αλλαγές στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας σχεδιάζει η ΕΕ

Όλοι οι Ευρωπαίοι, από τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές έως τις ΜΜΕ και τα νοικοκυριά πρέπει να επωφελούνται από την ανάπτυξη και το χαμηλό λειτουργικό κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια.

Περισσότερα