//

Τα νέα μέτρα στην Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Ανοικτά παραμένουν χονδρεμπόριο, βιομηχανία, ξενοδοχεία, καθώς και τα σχολεία. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η τηλε-εκπαίδευση σε όλα τα λύκεια, καθώς και στα ΑΕΙ.

Περισσότερα