Συμφωνήθηκε η διαδικασία επίλυσης του οικιστικού – δασικού προβλήματος στο δήμο Διονύσου

/

Τη ρητή δέσμευση του Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ότι με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατό όλες οι απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό την οριστική και δίκαιη επίλυση του οικιστικού – δασικού προβλήματος του Δήμου Διονύσου, το οποίο ταλανίζει επί δεκαετίες χιλιάδες ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας, έλαβε ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης κατά τη συνάντησή τους, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών Γιάννης Φωτάκης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολεοδομίας και Έργων Βελτίωσης Υποδομών Χρήστος Παπαβασιλείου.

Συγκεκριμένα ο κ. Ταγαράς αφού ξεκαθάρισε ότι αντιλαμβάνεται απόλυτα την πιεστική ανάγκη να αρθεί η εκκρεμότητα του οικιστικού – δασικού ζητήματος και να υπάρξει αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος χιλιάδων ιδιοκτητών, αναγνωρίζοντας επίσης ότι το πρόβλημα αυτό συνιστά ειδική περίπτωση για τα οικιστικά δεδομένα της χώρας, υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την οριστική επίλυσή του σε στέρεες βάσεις, μέσω Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ), προκειμένου αυτή τη φορά η προσπάθεια να τελεσφορήσει, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο παρελθόν.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

1) Η πραγματοποίηση διευρυμένης σύσκεψηςπιθανότατα εντός του Οκτωβρίου 2022, με τη συμμετοχή των αρμοδίων σε πολιτικό, πολεοδομικό και δασικό επίπεδο (πολιτικής ηγεσίας κ.Ν.Ταγαρά και κ.Γ. Αμυρά και αντίστοιχων ειδικών επιστημόνων και ειδικών), της Δημοτικής Αρχής (Δημάρχου κ. Γ.Καλαφατέλη και αρμόδιων Αντιδημάρχων) καθώς και της Δημοτικής Υπηρεσίας Δόμησης, προκειμένου συνεξετάζοντας το οικιστικό και δασικό πρόβλημα του Δήμου Διονύσου, να καταγραφούν τα όποια εμπόδια από όλες τις πλευρές.

2) Στη συνέχεια, θα λάβουν χώρα επί μέρους -και με την κατάλληλη σύνθεση κάθε φορά- τεχνικές συναντήσεις, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προκειμένου να αναζητηθεί κοινή συνισταμένη για την υπέρβαση των όποιων εμποδίων και κυρίως αυτών που θέτει η δασική νομοθεσία, που θα αποτελεί την τεκμηρίωση ότι η προτεινόμενη λύση θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, προεξοφλώντας την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). 

3) Μετά από αυτά θα καταστεί δυνατό να υπάρξει η απαραίτητη έγκριση εκ μέρους του ΥΠΕΝ, ώστε  να προχωρήσει η διαδικασία προκήρυξης των Αυτοτελών μελετών για τα όρια των επίμαχων περιοχών του Δήμου και η έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτωνπου θα τα καθιστούν νόμιμα με τρόπο οριστικό και αμετάκλητο.

4) Εν τω μεταξύ θα αρχίσει απρόσκοπτα και χωρίς εμπόδια η εκπόνηση των μελετών που προβλέπει η προκήρυξη των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) -εξαιρουμένων των ως άνω αυτοτελών μελετών για τα όρια- ώστε στη συνέχεια, με την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων, να ανοίξει ο δρόμος για την πολεοδομική οργάνωση των περιοχών μας, ώστε αυτές να καταστούν βιώσιμες με τους απαραίτητους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, προς όφελος όλων των Δημοτών μας.

Ο Δήμαρχος και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής ευχαρίστησαν τον Υφυπουργό για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία τους, που προοιωνίζει την οριστική και δίκαιη επίλυση των εκκρεμών χρόνιων ζητημάτων του Δήμου Διονύσου.