«Πράσινο φως» για δόση 767 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

/

Ψήφο εμπιστοσύνης στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, καλώντας την ταυτόχρονα να υπάρχει προσαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες, έδωσε η Κομισιόν με τις συστάσεις της, στο Πλαίσιο του Φθινοπωρινού Εξαμήνου.

Οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των συμφωνημένων δεσμεύσεων, επιφέροντας μια σειρά θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων παρά τις αντίξοες συνθήκες οι οποίες είναι συνέπεια της κρίσης του κορονοϊού, αναφέρει η όγδοη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι η πανδημία κορονοϊού οδήγησε σε διακοπή, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ορισμένων μεταρρυθμίσεων ενόψει της ανάγκης αντιμετώπισης πιο άμεσων προτεραιοτήτων, οι ελληνικές αρχές κατάφεραν να ξαναρχίσουν τις εργασίες για τις δεσμεύσεις, τους τελευταίους μήνες και πραγματοποίησαν ορισμένες θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες και να ολοκληρώσουν γρήγορα την εφαρμογή της πρόσφατα εγκριθείσας πρωτογενούς νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν εισηγείται στο Eurogroup την εκταμίευση της δόσης των 767 εκ ευρώ τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η Κομισιόν, όταν ξεκίνησε η κρίση του κορονοϊού οι ευπάθειες με τις οποίες ήταν αντιμέτωπη η Ελλάδα είχαν σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παλαιού τύπου, το εξωτερικό ισοζύγιο, την ανεργία, το δημόσιο χρέος και τη χαμηλή δυνητική αύξηση.

Πηγή: ΕΡΤ