Η βιβλιοθήκη συνεργάζεται με τα γειτονικά σχολεία, προωθώντας την φιλαναγνωσία και στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία με κατάλληλες δράσεις. Οργανώνει, σε μηνιαία βάση, ποικίλες δραστηριότητες, όπως αφηγήσεις παραμυθιών, καλλιτεχνικά εργαστήρια, θεατρικό παιχνίδι, δημιουργική γραφή και άλλα. Στόχο της είναι να δημιουργήσει ένα χώρο ανάπτυξης της φαντασίας και της δημιουργικότητας για τα παιδιά της περιοχής. Παράλληλα συμμετέχει και στις δράσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: «Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας» και «Κάθε μήνα έχουμε θέμα».

Η βιβλιοθήκη έχει αναγνωστήριο όπου τα παιδιά μπορούν να μελετούν ή να χρησιμοποιούν τους Η/Υ και επιτραπέζια παιχνίδια για να απασχοληθούν ευχάριστα κατά την παραμονή τους στο χώρο.