Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από το Δήμο Παιανίας

Ο Δήμος Παιανίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212) τόσο εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση) όσο και διά ζώσης.

Τα διαθέσιμα εξ αποστάσεως τμήματα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Βασικά Αγγλικά Α1 50
2 Βασικά Ιταλικά Α1 50
3 Βασικά Ιταλικά Α2 (προϋπόθεση η
επιτυχής ολοκλήρωση των Βασικών Ιταλικών Α1
50
4 Βασικά Ισπανικά Α1 50
5 Ιστορία της Τέχνης 25

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 20 Οκτωβρίου 2022.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένη αίτηση: &
2. Φωτοτυπία της ταυτότητάς.

Αποστολή αιτήσεων: a.flevari@peania.gov.gr (θέμα: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2132030713

Τα δια ζώσης μαθήματα θα ανακοινωθούν σε δεύτερη φάση.

Κατεβάστε την Αίτηση σε μορφή Word εδώ