Λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή

Ανοικτά θα παραμείνουν τα καταστήματα τροφίμων την Κυριακή των Βαΐων. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή στο ΦΕΚ, τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων την Κυριακή 12.4.2020 θα λειτουργήσουν από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00.

Για τις υπόλοιπες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, ήτοι από τη Μεγάλη Δευτέρα έως το Μεγάλο Σάββατο, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 “Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης” Δηλαδή τις καθημερινές ημέρες μέχρι τις 21.00 και το Σάββατο μέχρι τις 20.00.

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση μπορεί να τροποποιηθεί η? και να ανακληθεί με νεότερη όμοια, εφόσον κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα της παρούσας. Η μη συμμόρφωση επισύρει την επιβολή των ποινικών κυρώσεων και την επιβολή προστίμου που προβλέπονται του 21ου άρθρου της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στις 20.3.2020.

Συγκεκριμένα η μη συμμόρφωση επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους από 1.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ανά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.