Επίδομα 534 για όσους θα μείνουν σε αναστολή και τον Δεκέμβριο. Στα 249 η αποζημίωση ειδικού σκοπού

/

Στα 249 φτάνει η αποζημίωση ειδικού σκοπού για όσους εργαζόμενους παραμείνουν σε αναστολή λόγω της παράτασης του lockdown μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου. Ειδικότερα η βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα είναι πάλι τα 534 ευρώ. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Δεκέμβριο δηλαδή για τις 14 ημέρες που συνεχίζεται το lockdown ανέρχεται στα 249 ευρώ, δηλαδή 18 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής με βάση το ποσό των 534 ευρώ. Οι επιχειρήσεις θα κληθούν να υποβάλλουν εκ νέου υπεύθυνες δηλώσεις στο supportemployees.services.gov.gr για τον Δεκέμβριο μέσα στο επόμενο διάστημα.

Να σημειωθεί ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων για τον Νοέμβριο για τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάση ΚΑΔ καθώς ολοκληρώνεται η υποβολή στις 7 Δεκεμβρίου όπως και οι ορθές επαναλήψεις για τις κλειστές επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι στις κλειστές επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση καθώς λόγω του ότι ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις το προηγούμενο διάστημα υπάρχουν τα στοιχεία του στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Όμως για τις πληττόμενες επιχειρήσεις κρίνεται απαραίτητο εφόσον δεν έχει τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας του στο παρελθόν. Παράλληλα, αν ένας εργαζόμενος έχει παράλληλη απασχόληση σε έναν εργοδότη κλειστό με κρατική εντολή και σε έναν πληττόμενο, θα πληρωθεί την ειδική αποζημίωση που δικαιούται με τον πληττόμενο.

Τα ποσά

Ημέρες αναστολής    Ποσό ειδικής αποζημίωσης

30                                    534
29                                    516
28                                    498
27                                    480
26                                    463
25                                    445
24                                    427
23                                    409
22                                    392
21                                    374
20                                    356
19                                    338
18                                    320
17                                    303
16                                    285
15                                    267
14                                    249
13                                    231
12                                    214
11                                    196
10                                    178
9                                      160
8                                      143
7                                      125
6                                      107
5                                       89
4                                       71
3                                       53
2                                       36
1                                       18