/

424.031 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους»

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί το προσωρινό μητρώο δικαιούχων-ωφελουμένων και ο προσωρινός πίνακας αποκλειομένων στον ιστότοπο του υπουργείου Τουρισμού mintour.gov.gr.

Περισσότερα