/

Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε χώρους θρησκευτικής λατρείας

Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ ίδιο είναι το ύψος του προστίμου και για τους πιστούς που δεν τηρούν τους κανόνες.

Περισσότερα