/

ΚΤΕΟ: Απαλλαγή από τα πρόστιμα καθυστέρησης λόγω απουσίας στο εξωτερικό

Εξαίρεση καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους για τον Τεχνικό Έλεγχο, στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται εκπρόθεσμα στο ΚΤΕΟ λόγω απουσίας στο εξωτερικό.

Περισσότερα