Ο δημιουργικός κόσμος των βιβλιοθηκών … ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ τον Δεκέμβριο από τη παιδική βιβλιοθήκη της Καλαμαριάς

Οι Βιβλιοθήκες της Καλαμαριάς έχουν σχεδιάσει μια σειρά δραστηριοτήτων για τα μέλη τους τις οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά.

Περισσότερα