/

Νέα Μελέτη:Η θερμομέτρηση και οι άλλες μέθοδοι ελέγχου δεν είναι πολύ αποτελεσματικές κατά του COVID-19

Οι ερευνητές αξιολόγησαν δεδομένα από 22 μελέτες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θερμομέτρηση και οι διάφοροι μέθοδοι έχουν γενικά χαμηλή ικανότητα να εντοπίζουν όσους έχουν Covid-19.

Περισσότερα