/

Τα μηνύματα και η στρατηγική της ΕΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η σημερινή παγκόσμια μέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία κινητοποιεί τον πολιτικό κόσμο να πάρει θέση για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει, μέτρα που οριοθετούνται στην στρατηγική που έχει ετοιμάσει η

Περισσότερα