/

Μέσω gov.gr η βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 για απουσία από την εργασία

Η βεβαίωση, την ανάπτυξη και λειτουργία της οποίας έχει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χορηγείται αποκλειστικά για απουσία από την εργασία και δεν επιβεβαιώνεται από την εφαρμογή Covid Free GR.

Περισσότερα