Ένας -ευτυχώς μικρός- αστεροειδής θα περάσει αύριο ασυνήθιστα κοντά από τη Γη

Ο αστεροειδής, ο οποίος ολοκληρώνει μία πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο κάθε 372 μέρες θα γίνει φωτεινότερος όσο πλησιάζει τη Γη, αλλά δεν θα είναι ποτέ ορατός με γυμνό μάτι.

Περισσότερα