• ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΡΝΕΡΓΟΙ

Online εύρεση εργαζομένων μέσω της πλατφόρμας ΜΕΝΟΥΜΕ_ΕΝΕΡΓΟΙ

Λύση στην αναζήτηση εργατικών χεριών για τη συγκομιδή φρούτων εποχής φιλοδοξεί να προσφέρει η διαδικτυακή πλατφόρμα στήριξης της αγροτικής οικονομίας #Μένουμε_Ενεργοί που δημιούργησε ο Δήμος Αγιάς Λάρισας με στόχο την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.

menoume-energoi-3

Μέσα από την πλατφόρμα οι επιχειρηματίες, παραγωγοί, φορείς, συνεταιρισμοί, αγρότες, αλιείς μπορούν να δημοσιεύουν ανάγκες σε εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό. Επιπλέον κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δημοσιοποιεί με ασφαλή τρόπο τη διαθεσιμότητά του για παροχή εργασίας. Ο Δήμος διασφαλίζει την οργανωμένη διάθεση των σχετικών δεδομένων και τη δυνατότητα αξιοποίησής από τα ενδιαφερόμενα μέρη για επικοινωνία και συνεργασία. Η πλατφόρμα #μενουμε_ενεργοι υποστηρίζει αρχικά βασικές κατηγορίες αναγκών και προσφοράς εργασίας της αγροδιατροφής και αγροτικής παραγωγής όπως για Εργάτες Γης, Αλιείς, Κτηνοτρόφους, Χειριστές αγροτικών μηχανημάτων, Οδηγούς αγροτικών οχημάτων, Χειριστές εξοπλισμού & χωματουργικών μηχανημάτων, Γεωργούς ειδικευμένοι σε ετήσια καλλιέργεια και Γεωπόνους. Στο άμεσο επόμενο διάστημα η πλατφόρμα ειδικά για τον αγροδιατροφικό κλάδο θα έχει τη δυνατότητα δημοπρατηρίου με στόχο την έγκαιρη και αποδοτική συνεργασία με προμηθευτές και την καταπολέμηση της ακρίβειας προς όφελος των τελικών καταναλωτών.

Συμπληρωματικά με τις παραπάνω παρεμβάσεις, ο Δήμος ήδη διαμορφώνει πλαίσιο κινήτρων για την κινητοποίηση εργατικού δυναμικού που θα υποστηρίξει τις παραγωγικές ανάγκες του τόπου μας όπως προσφορές διαμονής σε συνεργασία δομές και τοπικές επιχειρήσεις, παροχές σε είδος κ.α.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://menoume-energoi.crowdapps.net/dimosagias/ καθώς και από το δικτυακό τόπο του Δήμου.

Η δράση #μενουμε_ενεργοί, είναι μέρος της συνολικής στρατηγικής ψηφιακής μετασχηματισμού του Δήμου. Με λύσεις πρακτικές για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις και με δυναμική για τους τομείς της τοπικής οικονομίας. Είναι ήδη σε εξέλιξη ο ανασχεδιασμός του πόρταλ τουριστικής προβολής και διοικητικής πληροφόρησης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες για όλες τις ανάγκες του πολίτη και με υποδομές όπως ο αυτόματος ψηφιακός βοηθός (chatbot) καθώς και τα δωρεάν σημεία πρόσβασης social wifi τα οποία υποστηρίζονται και από το πρόγραμμα WIFI4EU. Στρατηγικός συνεργάτης σε θέματα ψηφιακής στρατηγικής και καινοτομίας του Δήμου είναι η Ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy η οποία έχει διακριθεί μέσα από διεθνείς και εθνικές συνεργασίες με Δήμους και Περιφέρειες, Κεντρική κυβέρνηση, τραπεζικό τομέα και σε μεγάλης κλίμακας δράσεις προώθησης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην χώρα μας.