Το νέο σπότ της ΕΣΕΕ «Στηρίζουμε τη χώρα. Στηρίζουμε τις Μικρομεσαίες Εμπορικές Επιχειρήσεις»

Στόχος είναι η ανάδειξη της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των καταστημάτων της χώρας μας. Το σποτ προσκαλεί τους καταναλωτές να στηρίξουν τα εμπορικά καταστήματα της πόλης τους.

Περισσότερα