73 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση προνοιακών παροχών σε ΑΜΕΑ από το υπουργείο εργασίας

/

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 73 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η δαπάνη αφορά το οικονομικού έτους 2020.

Όλα τα χρήματα θα δοθούν για την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Το ποσό θα καλύψει την  χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία. Η απόφαση είναι του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».