Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους

Γιορτάζουν: Θεοκλής, Θεόκλεια, Σταύρος, Σταυρούλα.
Επέτειοι: Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος

Περισσότερα