• ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS 2

  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

  • ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Ðáãêüóìéá ÌÝñá AIDS - Öùôáãþãçóç ôïõ Ëåõêïý Ðýñãïõ (red ribbon) (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ÔÑÕØÁÍÇ ÖÁÍÇ)

Φωτίστηκε με την κόκκινη κορδέλα κατά του AIDS η Βουλή και ο Λευκός Πύργος

Με κόκκινη κορδέλα ντύθηκε σήμερα η Βουλή η οποία και φωταγωγήθηκε με αφορμή την Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS.

Η χαρακτηριστική κόκκινη κορδέλα, το σύμβολο της ευαισθητοποίησης για τον αγώνα κατά του AIDS αποτυπώθηκε για δεύτερη χρονιά με ειδικό φωτισμό στην πρόσοψη του κτιρίου της Βουλής.

Αντίστοιχη κίνηση πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, στον Λευκό Πύργο.