Ποιοι είναι οι «κωδικοί-κλειδιά» για επιστροφές φόρων

/

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προχωράει με πολύ αργούς ρυθμούς. Μόλις που έχουν ξεπεράσει το 1.000.000, από τα 6,5 εκατ. που είναι οι υπόχρεοι. Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχαν υποβληθεί 3 εκατ. δηλώσεις επισήμανε η κ. Μεθενίτη.

Σημαντικός λόγος των καθυστερήσεων, που βρισκόμαστε ακόμα πολύ πίσω είναι ότι δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί κάποιο κωδικοί από το υπουργείο Εργασίας είπε η κ. Μεθενίτη. Όσο οι εκκρεμότητες αυτές παραμένουν δεν μπορεί να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία τόνισε.

Οι SOS κωδικοί είναι:

  • Την συμπλήρωση του κωδικού των δαπανών (049-050). Αφορούν στις ηλεκτρονικές δαπάνες.
  • Την συμπλήρωση του κωδικού 023-024 (αν υπάρχει απαλλαγή από τις ηλεκτρονικές δαπάνες).
  • Αναμονή για προ-συμπλήρωση του κωδικού 781-781 (αναστολές).
  • Αναλυτική απεικόνιση μειωμένων ενοικίων (έντυπο Ε2).
  • Προσοχή στα αναδρομικά συνταξιούχων.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή – Υποβολή δικαιολογητικών:

  • Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 16 Ιουλίου μέσα από την εφαρμογή myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.
  • Υποχρεωτική υποβολή εάν η επιχείρηση έχει επιδοτηθεί με βάση το «Προσωρινό Πλαίσιο».
  • Απαλλαγή από υποχρέωση για όσους έχουν επιδοτηθεί με το πλαίσιο «de minimis».

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  • Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας. Είναι πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.
  • Υπεύθυνη δήλωση λογιστή (όχι για ανεξάρτητες ατομικές, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Πηγή: ΕΡΤ