Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων 40% λόγω πανδημίας

/

Με αύξηση πωλήσεων κατά 40%, σχεδόν διπλάσιες εξαγωγές και εμφάνιση κερδών έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2020 για την «Παπουτσάνης». Η εταιρεία, αν και το πρώτο τρίμηνο είχε απώλειες από την κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων, αυτές υπεραντισταθμίστηκαν από την αύξηση των πωλήσεων σαπουνιών και της πρώτης ύλης για την παρασκευή σαπουνιών.

Σημαντική στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας αναμένεται να είναι η συμβολή της παραγωγής αντισηπτικών σκευασμάτων, δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο, λόγω του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες η εταιρεία, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 8,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 έναντι 5,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, καταγράφοντας αύξηση 40%. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 90%, και αντιπροσωπεύουν το 67% του συνολικού τζίρου έναντι 49% πέρυσι. Τα κέρδη μετά φόρων ήταν 0,5 εκατ. ευρώ έναντι μηδενικών κερδών το α΄ τρίμηνο του 2019.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Το 17% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, οι οποίες μειώθηκαν κατά 30% το πρώτο τρίμηνο του 2020. Καθώς τα ξενοδοχεία δεν προχώρησαν σε αγορές ξενοδοχειακών προϊόντων για την περίοδο του Πάσχα, η μείωση στην εγχώρια αγορά ήταν έντονη, αγγίζοντας το 53%. Οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, δεδομένου ότι σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, οι περιορισμοί σε ταξίδια και η επακόλουθη μείωση διανυκτερεύσεων καθυστέρησαν σε σχέση με την Ελλάδα.

Προϊόντα Τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα)

Οι παραγωγές προϊόντων για τρίτους αντιπροσωπεύουν κατά το πρώτο τρίμηνο το 46% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση κατά 128% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασίας με πολυεθνική εταιρεία του εξωτερικού για την παραγωγή προϊόντων της, κυρίως σαπώνων, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσεται σημαντικά από το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Επιπλέον, η ζήτηση όλων των πελατών εσωτερικού και εξωτερικού σε στερεό σαπούνι και άλλα προϊόντα προσωπικής υγιεινής ήταν ενισχυμένη.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών

Το 22% του κύκλου εργασιών προέρχεται από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνόμαζας, ως πρώτης ύλης για την παραγωγή σαπουνιών. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά κυρίως εξαγωγές και αναπτύχθηκε κατά 70%. Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και τη γενικότερα αυξημένη ζήτηση, καθώς αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σαπώνων.