Ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για την επιλογή δυο αστροναυτών το 2021 από την ESA

//

Ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) η διαδικασία αιτήσεων για την επιλογή δυο αστροναυτών το 2021 ενθαρρύνοντας τους ενδιαφερόμενους όλων των φύλων αλλά και ατόμων με αναπηρία από ολόκληρη την ΕΕ να υποβάλουν αίτηση.

Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία εξειδικεύει την προκήρυξη της για την πλήρωση μιας θέσης αστροναυτών που ζουν με συγκεκριμένες σωματικές αναπηρίες σε εφαρμογή της μελέτης σκοπιμότητας με τίτλο «Parastronaut», ώστε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο να εξαλειφθούν τα εμπόδια για τα άτομα που ζουν με αυτές, επιτρέποντας τους την συμμετοχή σε μια επαγγελματική διαστημική αποστολή.

Όπως τόνισε ο Διευθυντής της ESA για την Ανθρώπινη και Ρομποτική Εξερεύνηση Ντέιβιντ Πάρκερ «η εκπροσώπηση όλων των μερών της κοινωνίας είναι μια παράμετρος που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη» και συμπλήρωσε λέγοντας πως «η ποικιλομορφία στην ESA δεν πρέπει μόνο να αφορά την προέλευση, την ηλικία, το υπόβαθρο ή το φύλο των αστροναυτών μας, αλλά και τυχόν σωματικές αναπηρίες. Για να γίνει αυτός ο στόχος πραγματικότητα, παράλληλα με την πρόσληψη αστροναυτών, ξεκινήσαμε το Parastronaut Feasibility Project – μια καινοτομία για την οποία έχει φθάσει η ώρα».

Οι αιτήσεις και για τις δύο κενές θέσεις θα μπορούν να κατατεθούν έως τις 28 Μαΐου 2021 μέσω του ιστότοπου ESA Careers. Μετά από αυτήν την προθεσμία, θα ξεκινήσει διαδικασία επιλογής έξι σταδίων με στόχο οι αστροναύτες να αναλάβουν δράση τον Οκτώβριο του 2022.

Τα καθήκοντα και η εκπαίδευση των αστροναυτών
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ίδιες για όλους τους αστροναύτες. Όλοι οι αστροναύτες είναι ειδικευμένοι επαγγελματίες που πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και την εμπειρογνωμοσύνη σε καταστάσεις υψηλού στρες και πίεσης. Είναι συχνά μακριά από τις οικογένειές τους και την κανονική κοινωνική ζωή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παίρνουν υψηλά επίπεδα ευθύνης ενώ βρίσκεστε στο διάστημα και έχουν ισχυρή αποφασιστικότητα να επιτύχουν.

Οι αστροναύτες λαμβάνουν μοναδική και συνεχή εκπαίδευση για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους αποτελεσματικά. Ως τα περισσότερα εμφανή πρόσωπα της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας, οι αστροναύτες της ESA είναι επίσης φυσικοί πρεσβευτές για τα προγράμματά της.

Σε αυτόν τους τον ρόλο, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το διάστημα και σε εκδηλώσεις, ενώ είναι επίσης πολύ δραστήριοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα κανάλια κοινωνικών μέσων δικτύωσης και κάνουν συχνές δημόσιες εμφανίσεις.

Η εργασία και τα μισθολογικά
Η ανθρώπινη εξερεύνηση σε χαμηλή τροχιά της Γης και πέρα από αυτό είναι μια διεθνής προσπάθεια συνεργασίας. Οι αστροναύτες ζουν και εργάζονται μαζί με συναδέλφους από άλλες διεθνής υπηρεσίες, ιδίως τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τον Καναδά και την Ιαπωνία.

Η θέση του αστροναύτη ESA κατατάσσεται στο A2-A4 βαθμό μισθών οργανώσεων με μηνιαίο βασικό καθαρό μισθό από 5400-8600 €, ανάλογα με τον αριθμό των ετών με σχετική επαγγελματική εμπειρία. Τα μέλη του προσωπικού της ESA έχουν το καθεστώς του διεθνούς αστικού εργαζόμενου και επομένως εξαιρούνται από το εθνικό φόρο εισοδήματος στα κράτη μέλη της ESA, σύμφωνα με το παράρτημα I του Σύμβαση ESA.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κενές θέσεις, καθώς και τη διαδικασία επιλογής και την εκπαίδευση αστροναυτών είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στο www.esa.int/yourwaytospace.