Νυχτερινό ρεύμα 2022: Ποιo είναι το χειμερινό ωράριο

/

Το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα το χειμερινό ωράριο ισχύει από 1 Νοεμβρίου 2022 έως 30 Απριλίου 2023 και είναι:

  • 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.
  • 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι καταναλωτές από τον πάροχό τους .

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη.

Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.