«Μια εικόνα με 1000 ψηφίδες» – Νέο διαδικτυακό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς

/

Οι νέες πρακτικές επικοινωνίας, η προσωπική έκθεση των δασκάλων και των μαθητών στην αισθητική πραγματικότητα της οθόνης, η ψηφιακή επικαιροποίηση των σχολικών συστημάτων και η χρήση του νέου τεχνολογικού εξοπλισμού, αποτελούν κομμάτια μιας διαφορετικής μαθησιακής εμπειρίας της οποίας οι ανεξερεύνητες δυνατότητες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά ή σαν υποκατάστατο της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο διαδικτυακό εργαστήριο “Μια εικόνα με 1000 ψηφίδες”  θα εξερευνηθούν τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της ψηφιακής διδασκαλίας, όπως η διαφορετική γλώσσα επικοινωνίας και τα εργαλεία που μπορούν να την καταστήσουν ένα πρότυπο εμπειρικό μοντέλο κατανόησης της γνώσης. Στόχος είναι η δημιουργία μιας βιωματικής, μαθησιακής εμπειρίας που μπορεί να μεταφερθεί και μέσα στην τάξη. Παράλληλα θα εξερευνηθούν μέθοδοι ενσυνειδητότητας που μπορούν να εφαρμοστούν από τους συμμετέχοντες στους μαθητές τους, ώστε να αποσυμφορήσουν το άγχος και την πίεση που δημιουργείται από την πολύωρη επαφή με την οθόνη.

Κάθε εργαστήριο θα αφιερώνεται σε μια σειρά καινούριων μοντέλων προσέγγισης του μαθήματος ανάλογα με τη βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας θεατρικό παιχνίδι, ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης και πρακτική εξάσκηση στην ομάδα.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στο οποίο θα μοιραστούν την εμπειρία τους με τη διαδικτυακή πραγματικότητα και θα αποκτήσουν καινούριες δεξιότητες που θα τους δώσουν την ελευθερία να παράγουν το πολύτιμο διδακτικό έργο τους.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο 12:00 – 14:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε δύο ανεξάρτητους κύκλους:

α κύκλος: 14/11/2020 – 6/2/2021

β κύκλος: 13/2/2021 – 24/4/2021

Κόστος Εργαστηρίου: 120 

Τρόπος καταβολής διδάκτρων: Εφάπαξ με την εγγραφή ανά κύκλο

Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο ergastiria@n-t.gr και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες: 2107001468