Μηχανογραφικό 2023: Ένα τμήμα Οικονομικών σπουδών «Διαμαντάκι» που πρέπει να ξέρεις!

//

Το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (w1.aua.gr/poa/) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Άμφισσα είναι ένα δυναμικό και ανερχόμενο Τμήμα, με σύγχρονο πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, που εκπαιδεύει Οικονομολόγους, με έμφαση στην περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη.

Αντικείμενο & Στόχος

Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα σπουδών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Σκοπός του τμήματος είναι η ευρεία και σε βάθος κατάρτιση στην Οικονομική Επιστήμη με παράλληλη ειδίκευση στην Περιφερειακή Επιστήμη. Αποτελεί το μοναδικό μη γεωπονικού αλλά Οικονομικού χαρακτήρα Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Στόχος του Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να επιδιώξουν μια επιτυχή επαγγελματική καριέρα οικονομολόγου, αλλά και να συνεχίσουν επιτυχώς τις σπουδές τους σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος.

Το Τμήμα και η Φοιτητική Ζωή

Το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης λειτουργεί στην Άμφισσα, σε ένα χώρο μεγαλύτερο των 10 στρεμμάτων και σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες στεγάζουν χώρους διδασκαλίας, εργαστηρίων, εκδηλώσεων και διοικητικής υποστήριξης.

Η φοιτητική ζωή στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης παρέχει ευκαιρίες πραγματοποίησης σπουδών σε ένα οικείο, ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον, παρέχοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων φιλίας και συνεργασίας εντός της φοιτητικής κοινότητας, αλλά και γρήγορης ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία.

Η πόλη της Άμφισσας έχει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση και κάθε χρόνο διεξάγονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορτασμοί και αθλητικά δρώμενα. Η Άμφισσα είναι η πρωτεύουσα του Νομού Φωκίδας και βρίσκεται σε κεντρικό σημείο για πολλές εξορμήσεις προς το βουνό της Γκιώνας και τον Παρνασσό, καθώς και σε διάφορες γειτονικές πόλεις όπως οι Δελφοί, η Αράχοβα, η Ιτέα, το Γαλαξίδι, η Λιβαδειά και η Ναύπακτος.

Επαγγελματικά δικαιώματα και Αγορά εργασίας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Οικονομολόγου.

Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται ως οικονομολόγοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως λογιστές, ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη γραφείων μελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, αξιολόγησης επενδύσεων και προγραμμάτων, αγοράς ακινήτων, τουριστικής ανάπτυξης, κ.ά.

Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργασθούν ως στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρωτοβάθμιας και Περιφερειακής), της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία) και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε αντικείμενα σχετικά με την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, τον εθνικό και περιφερειακό προγραμματισμό, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.

Στους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, το πτυχίο των αποφοίτων του Τμήματος εντάσσεται στους κλάδους Διοικητικού – Οικονομικού – Λογιστικού (σημ. κάθε προκήρυξη είναι διαφορετική). Οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 80, Οικονομίας και έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως καθηγητές σε πληθώρα μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (πχ. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια).

Επιπλέον, υπάρχει κατοχύρωση της ειδικότητας του Περιφερειολόγου, που δίνει το δικαιώματα συμμετοχής σε προκηρύξεις ειδικών θέσεων Περιφερειολόγων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο τομέα.

Τέλος, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην οικονομική επιστήμη αλλά και σε συγγενικά αντικείμενα (διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ κ.λπ.), την Περιφερειακή Ανάπτυξη καθώς και σε αντικείμενα Οικονομικής, Διοίκησης και Ανάπτυξης του Τουρισμού.

Website: https://w1.aua.gr/poa/

Facebook Page: «Τμήμα Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης – ΠΟΑ»

Youtube Channel: https://www.youtube.com/@reged_aua

Πρόεδρος Τμήματος: Αν. Καθηγήτρια Μαρίνα Σελήνη Κατσαΐτη (mskatsaiti@aua.gr)