Κίνα: Επιστροφή στα σχολεία με μάσκες και καπέλα με “κεραίες”