Η οικογενειακή διαμεσολάβηση ως μέθοδος επίλυσης οικογενειακών διαφορών

Της Ράνιας Ι. Παυλοπούλου. Η Ράνια Παυλοπούλου είναι δικηγόρος ποινικολόγος και διευθύνει το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Είναι πιστοποιημένη διαπραγματεύτρια από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς - Piraeus Mediation Centre, φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πολλά έγγαμα ζευγάρια αποφασίζουν να πάρουν χωριστούς δρόμους στη ζωή και να καταφύγουν στη διαδικασία του διαζυγίου. Υπάρχουν δύο κατηγορίες διαζυγίου το κατ΄αντιδικίαν και το συναινετικό διαζύγιο. Το κατ΄αντιδικίαν διαζύγιο είναι περισσότερο δαπανηρό και χρονοβόρο. Το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται με παραστάντες δύο δικηγόρους και ενώπιον του αρμοδίου συμβολαιογράφου, ενώ πρόκειται για μια διαδικασία σύντομη και για το λόγο αυτό προτιμάται από τα περισσότερα ζευγάρια.

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία θεσμοθετημένη πλέον και στην Ελλάδα και είναι τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των οικογενειακών διαφορών. Αφορά κάθε θέμα οικογενειακής διαφοράς απευθυνόμενη στους συζύγους που επιθυμούν να καταφύγουν στη λύση του διαζυγίου και να βρουν κοινές λύσεις για τα τέκνα τους. Το διαζύγιο δεν μπορεί να εκδοθεί μέσω της διαδικασίας της οικογενειακής διαμεσολάβησης, αλλά μπορεί να εκδοθεί άμεσα μέσω της συναινετικής διαδικασίας με παραστάντες δύο δικηγόρους και ενώπιον του αρμόδιου συμβολαιογράφου. Πολλά ζητήματα μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της οικογενειακής διαμεσολάβησης όπως είναι η ρύθμιση της επιμέλειας και της διατροφής των ανήλικων τέκνων, η επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα καθώς και τα περιουσιακά ζητήματα. Μέσω της οικογενειακής διαμεσολάβησης, η οποία είναι απόρρητη διαδικασία, τα μέρη ρυθμίζουν προσωπικά και οικονομικά τους θέματα με τη συνδρομή ενός ουδέτερου τρίτου, του διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής δεν είναι δικαστής και είναι αμερόληπτος και ουδέτερος τρίτος που βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε μια αμοιβαία συμφωνία. Τα μέρη επιλέγουν το διαμεσολαβητή και με δική τους βούληση προσέρχονται στη διαμεσολάβηση με τους δικηγόρους τους σε χώρο και ημερομηνία που ορίζει ο διαμεσολαβητής. Ο διαμεσολαβητής βοηθάει τα μέρη να διαπραγματευτούν κάνοντας με τα μέρη κατ΄ιδίαν και κοινές συναντήσεις σε ίσα χρονικά διαστήματα και είναι αρωγός ώστε να βρουν μια κοινή λύση και να καταλήξουν σε μια win-win λύση εφόσον τα μέρη το επιθυμούν.Το πρακτικό διαμεσολάβησης, κατατίθεται στην γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και έτσι αποκτά ισχύ ισοδύναμη με δικαστική απόφαση.

Τα πλεονεκτήματα της οικογενειακής διαμεσολάβησης είναι ότι είναι μια πολύ σύντομη διαδικασία με πολύ μικρότερο κόστος από τη δικαστική διαδικασία. Βοηθάει τους γονείς να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους και να διατηρήσουν την μεταξύ τους επικοινωνία αρμονικά και με σεβασμό για το μέλλον και τις ανάγκες των τέκνων τους. Η διαμεσολάβηση είναι ειρηνική επίλυση των διαφορών και δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Η συμφωνία που θα επιτευχθεί θα είναι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και της κοινής θέλησης αποκλειστικά και μόνο των δύο μερών, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή.