Φορολογικές δηλώσεις: Διορθώσεις και αλλαγές χωρίς πρόστιμα έως τις 29 Ιουλίου

/

Αν έχετε λάθη στην φορολογική σας δήλωση μπορείτε να τις διορθώσετε χωρίς να πληρώσετε κανένα πρόστιμο. Οι διορθώσεις γίνονται μέχρι και τις 29 Ιουλίου και πρόκειται για λάθη ή παραλείψεις σε φορολογικές δηλώσεις από το 2015 και μετά.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που άνοιξε χθες και είναι διαθέσιμη από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr). Στην εφαρμογή της δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, έχει προστεθεί πεδίο που αφορά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Οι διορθώσεις στη δήλωση θα πρέπει να γίνουν εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής δήλωσης δηλαδή έως τις 29 Ιουλίου προκειμένου οι φορολογούμενοι να αποφύγουν τα αυτοτελή πρόστιμα των 100, 250 ή 500 ευρώ. Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά αναδρομικές αποδοχές μισθών και συντάξεων, αγροτικές επιδοτήσεις και ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές η δήλωση μπορεί να υποβληθεί έως το τέλος του φορολογικού έτους.

Με την οριστική υποβολή της τροποποιητική δήλωσης ακυρώνεται η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, γίνεται νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα νέα δεδομένα της δήλωσης.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που ακόμη και αν περάσει η προθεσμία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή και προσαυξήσεις, αναλόγως.

Ειδικότερα δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περιπτώσεις τροποποιητικών όπως:

– Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.

– Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

– Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.

– Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).

– Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.

– Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.