Διεθνής Ημέρα Πιστωτικής Ένωσης

Από τις πιο παλιούς εορτασμούς αυτού του είδους. Καθιερώθηκε το 1948 με πρωτοβουλία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Πιστωτικής Ένωσης (WCCU), που συσπειρώνει τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα όλου του κόσμου και γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Πέμπτη του Οκτωβρίου.

Σκοπός της Διεθνούς Ημέρας Πιστωτικής Ένωσης είναι να εξάρει τις αρετές του συνεταιριστικού τραπεζικού συστήματος που ανήκει στους πελάτες του, το οποίο είναι περισσότερο επιφυλακτικό απέναντι στους κινδύνους και δεν οδηγείται από την απαίτηση να δημιουργηθούν κέρδη για τους επενδυτές και έκτακτα επιδόματα (bonuses) για τους διαχειριστές.

Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/471