Δημόσια ή ιδωτική εκπαίδευση; Τι προτιμούν οι Έλληνες;

/

Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στην παγκόσμια εκπαίδευση είναι η αυξανόμενη προτίμηση για την ιδιωτική εκπαίδευση. Πολλοί γονείς επιλέγουν να στραφούν σε ιδιωτικά σχολεία για τα παιδιά τους, ελπίζοντας να προσφέρουν μια πιο προσαρμοσμένη και ποιοτική εκπαίδευση.

Οι λόγοι για τη στροφή στην ιδιωτική εκπαίδευση μπορεί να ποικίλουν. Κάποιοι θεωρούν ότι τα ιδιωτικά σχολεία προσφέρουν μικρότερες τάξεις και πιο εξειδικευμένη προσοχή σε κάθε μαθητή. Άλλοι εκτιμούν τις επιπλέον δυνατότητες που προσφέρουν τα ιδιωτικά σχολεία, όπως προηγμένα προγράμματα, πλούσιες εξωσχολικές δραστηριότητες και μια πιο προηγμένη υποδομή.

Ωστόσο, αυτή η στροφή προς την ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι χωρίς κριτική. Κάποιοι ανησυχούν για τη δημιουργία ενός διαχωρισμού μεταξύ των πλούσιων και φτωχών μαθητών και την απομόνωση της πολυπολιτισμικής και κοινωνικής ποικιλομορφίας στα σχολεία.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην Ελλάδα (Ιανουάριςο – Μάρτιος) 2024 οι αριθμοί των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία είναι ανοδικοί.

Συγκεκριμένα, στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία το 2019 φοιτούσαν 15.982 μαθητές, ενώ το 2022, 24.264 μια αύξηση 51,8%. Στα δημόσια νηπιαγωγεία το 2019 φοιτούσαν 138.762 μαθητές και το 2022 153.108, μια άνοδος 10,33%.

Στα δημόσια δημοτικά ο αριθμός των μαθητών μειώθηκε το 2022 σε σχέση με το 2019 κατά 8,5% (από 593.673 σε 543.398 μαθητές), ενώ στα ιδιωτικά τις αντίστοιχες χρονιές ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε κατά 6,8% (από 38.027 σε 40.634).

Στα δημόσια γυμνάσια το 2018 φοιτούσαν 297.293 μαθητές και το 2021 311.111 (αύξηση 4,64%), και τις ίδιες χρονιές στα ιδιωτικά γυμνάσια φοιτούσαν 15.311 και 17.471 μαθητές (αύξηση 14,1%). Παράλληλα, στα δημόσια γενικά λύκεια υπάρχει μείωση των μαθητών κατά 7,1%.

Μια άλλη πιθανή ερμηνεία της “στροφής στην ιδιωτική εκπαίδευση” είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος ή της προτίμησης για ιδιωτικά μαθήματα, κατάλληλα για την εξατομικευμένη μάθηση ή την αντιμετώπιση κενών στην εκπαίδευση.

Στην παρούσα εποχή, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την ιδιωτική εκπαίδευση, ιδίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάγκης για διαρθρωμένη και αποτελεσματική μάθηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογιών όπως τα online μαθήματα, τα προσωπικά μαθήματα με εκπαιδευτές ή τα ιδιωτικά μαθήματα με καθηγητές.

Επίσης, η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης μπορεί να οδηγήσει γονείς και μαθητές να εξετάσουν εναλλακτικές εκπαιδευτικές επιλογές εκτός από τον δημόσιο τομέα.

Ένας άλλος λόγος που οι περισσότεροι γονείς στρέφονατι προς την ιδιωτική εκπαίδευση είναι το επίπεδο ασφάλειας που ένα σχολείο μπορεί να προσφέρει στο παιδί. Σε ένα ιδιωτικό σχολείο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της γεωγραφικής τοποθεσίας, του μεγέθους του σχολείου και των πολιτικών ασφάλειας που τηρούνται. Ενώ ορισμένα ιδιωτικά σχολεία μπορεί να έχουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας και πολιτικές για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων, άλλα μπορεί να μην έχουν τα ίδια επίπεδα ασφάλειας.

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι γονείς θεωρούν ότι το περιβάλλον σε ένα ιδιωτικό σχολείο είναι πιο ασφαλές μπορεί να περιλαμβάνουν:

  1. Μικρότερης κλίμακας σχολεία: Πολλά ιδιωτικά σχολεία είναι μικρότερα σε μέγεθος σε σύγκριση με τα δημόσια σχολεία, και με αυτό έρχεται και η αίσθηση της κοινότητας και της πιο οικογενειακής ατμόσφαιρας, που μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια των μαθητών.
  2. Αυστηρότερος έλεγχος πρόσβασης: Τα ιδιωτικά σχολεία έχουν αυστηρούς ελέγχους πρόσβασης στο κτίριο, με περιορισμούς στους επισκέπτες και ειδικές πολιτικές για τη διαχείριση της ασφάλειας.
  3. Εξειδικευμένο προσωπικό: Οι γονείς μπορεί να επιλέγουν ιδιωτικά σχολεία λόγω των εξειδικευμένων δασκάλων και προσωπικού, που θεωρείται ότι μπορούν να παρέχουν μια ασφαλή και υποστηρικτική περιβάλλουσα για τους μαθητές.

Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ασφάλεια σε κάθε σχολείο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν μπορεί να γενικευτεί. Και τα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των μαθητών τους.

Η στροφή στην ιδιωτική εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό θέμα που συζητείται παγκοσμίως και επηρεάζει το μέλλον της εκπαίδευσης και της κοινωνίας.

Συνολικά, η “στροφή στην ιδιωτική εκπαίδευση” μπορεί να αποτελεί έναν αντίκτυπο των αλλαγών στις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις κοινωνικές αλλαγές.

Με πληροφορίες από https://www.statistics.gr/