Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.elnews.gr προσφέρονται προς τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη (εφ’ εξής: Χρήστες) του αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν δύνανται περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της ιστοσελίδας www.elnews.gr για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης.
Οι χρήστες του www.elnews.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και την αποκλειστική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.
Δείτε αναλυτικά τους Όρους Χρήσης