Θα περιοριστεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών και δεν θα μπορούν να συγκεντρώνονται στο προαύλιο πριν ξεκινήσει το μάθημα.

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη είναι 15 και σε περίπτωση που τα τμήματα είναι μεγαλύτερα θα χωρίζονται σε υποτμήματα και η εκπαίδευση θα γίνεται εκ περιτροπής. Εφόσον πλεονάζουν οι αίθουσες, η διδασκαλία σε υποτμήματα θα είναι καθημερινή.

Εφόσον οι αίθουσες είναι μικρές για να τηρηθεί ο κανόνας της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των μαθητών, τότε τα τμήματα θα χωρίζονται ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών.

Πώς θα γίνεται το διάλειμμα

Στα διαλείμματα η έξοδος των μαθητών από τις αίθουσες θα είναι σταδιακή και θα γίνεται με σειρά. Θα οριστούν διαφορετικοί χώροι για την κάθε τάξη και οι αίθουσες θα αερίζονται. Επίσης απαγορεύονται τα παιχνίδια με μπάλα, όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Μέτρα αποσυμφόρησης, θα εφαρμοστούν και στις αίθουσες των εκπαιδευτικών.